Menu

Casa de Colt

Titlu lucrare: Casă de Colț

Locatie: Str Frosa Sarandy, București

Proiect: 2008

An finalizare: 2010

Structuri: IR Gemeni (ing. Alexandru Cosocariu)

Instalatii: ing. Alexandru Gabriel Vasile

Arie desfasurata: 366 m2

 


 

 

Amplasată pe un teren de colț, subdimensionat (aproximativ 93 mp), clădirea formulează un răspuns la tensiunile fondului construit existent precum și la necesitatea adăpostirii unor funcțiuni variate într-un minim de suprafață.

Primul gest a fost de separare a funcțiunilor pe nivele diferite, oferind fiecăreia un acces separat pentru o cât mai mare independență. Locuirea formată din 3 apartamente este distribuită la ultimele 3 nivele (etajul 1, 2 și mansarda) iar ”greutatea” ei apasă restul spațiilor generând mișcarea volumelor. Subsolul ajunge un spațiu major complet îngropat luminat printr-o curte engleză, iar parterul se condensează într-un corp masiv si rigid ce împinge în limite.

Al doilea gest a fost de a accentua tendința de mișcare a corpului superior, despicăndu-l în zona mediană, ruptură ce oferă privirea in interiorul puternicului volum descoperind geometria lejeră a scării.

Ultimul gest a fost de ”păstrare” a țesăturii rezultate din ruptura corpului pentru a limita glisarea volumelor si menținerea legăturii dintre ele.

Întregul proces de design a gravitat in jurul necesității de eficientizare a spațiului cu minimalizarea costurilor atât de execuție cât și de întreținere.

01-proiecte-rezidentiale-lc43studio-casa-de-colt

04-proiecte-rezidentiale-lc43studio-casa-de-colt

06-proiecte-rezidentiale-lc43studio-casa-de-colt

Work title: Corner House

Place: Frosa Sarandy Street, Bucharest

Designed: 2008

Year of completion: 2010

Structural engineering: IR gemeni (eng. Alexandru Cosocariu)

Mechanical engineering: eng. Alexandru Gabriel Vasile

Built area: 366 sqm

 


 

 

Situated on a corner, undersized plot (about 93 sqm), the building is a response to the tensions of the existing built environment and also to the need of containing various functions into a minimal space.

The first step was to separate the functions on different levels, offering a greater independence by giving a distinct access to each of them. The housing consisting of 3 apartments is located at the last 3 floors (1st, 2nd and attic) and it’s “weight” pushes the remaining spaces generating their movement. The basement becomes a major underground space, completely under the street level illuminated through an inner court; the ground floor is condensed in a massive, rigid element that is pushing its limits.  

The second step was to highlight the movement tendencies of the upper volume, splitting it in the middle, offering a glimpse inside the powerful block and exposing the soft geometry of the staircase.


The last step was to “keep” the fabric texture resulted from the rupture in order to keep the connection between volumes and to restrict their gliding.

The entire design process revolved around the need to maximize the space and to reduce the investment and maintenance costs.


03-proiecte-rezidentiale-lc43studio-casa-de-colt
05-proiecte-rezidentiale-lc43studio-casa-de-colt07-proiecte-rezidentiale-lc43studio-casa-de-colt

preloader